สิ่งที่คนคอนโดฯ ลืมนึกถึง

โดย…ลุงเอส

ก่อนจะรับฟังมุมมองจาก “ลุงเอส” แอดขอแนะนำ ลุงเอสของเราอย่างเป็นทางการก่อน ลุงเอส ก็อยู่ในแวดวงข่าวสารอสังหาริมทรัพย์มาประมาณหนึ่ง (ลุงบอก อย่าบอกจำนวนปีเลย ลุงเขิน) ตอนนี้ถึงจะไม่ได้ทำข่าว ไม่ได้วิ่งข่าวแล้ว เพราะลุงหันเหไปทำอย่างอื่น แต่ก็ยังเกาะๆ อยู่ข้างๆ รั้วข่าวอสังหาริมทรัพย์ เรารู้ว่า ลุงเอส (และใครอีกหลายคนที่ไม่ได้ทำงานข่าวแล้ว) คงคิดถึงงานข่าว งานเขียนน่าดู เราเลยชวนลุงเอสมาเป็นอีกหนึ่ง “กูรูโลเคชั่น” ของ Location Inside ก็ขอฝากลุงเอสไว้ด้วยนะคะ

ลุงเอส

วันที่มีคนมาชวนผมเขียน Location Inside ผมก็คิดว่า ท่าจะสนุกดี นั่งคิด นอนคิดอยู่นานว่าจะเขียนเรื่องอะไร ก็บังเอิ๊ญ มีคนส่งลิงค์ข่าว “คนคอนโดหรู โวยวัดเก่า 300 ปี ตีระฆังดัง” มาให้ แล้วยังบอกอีกว่า “วัดแพ้แหละลุง เพราะเขตส่งหนังสือมาขอให้วัดพิจารณาปรับลดระดับเสียง” ไอ้ผมก็งง จริงดิ วัดแพ้เหรอ ผมเลยถึงกับคันไม้คันมือขอลุกมาเขียนเรื่องนี้ก่อนจะไปเล่าถึงความน่าสนใจของหลายๆ ทำเล

สำหรับเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงดัง พอมานึกๆ ย้อนไป ก็มีหลายเหตุการณ์ที่คล้ายๆ กับเรื่องนี้ นั่นก็คือ คนคอนโดฯ ไปร้องเรียนชุมชนรอบข้างเรื่องการทำเสียงดัง ทั้งเรื่องวัดตีระฆังเสียงดัง วัดจัดงานวัดเสียงดัง เสียงจากมัสยิด หรือแม้กระทั่งเสียงออดของโรงเรียน เสียงกิจกรรมของโรงเรียน เสียงการจัดงานรื่นเริงของชุมชน

กรณีเรื่องของเสียงดัง เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจพอสมควร เพราะตามกฎหมายแล้ว ก็มีหลายมาตราที่เปิดกว้างให้ร้องเรียนเรื่องการสร้างเสียงดังรบกวนได้

แต่นั่นก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องมีไว้ ดังนั้น คำว่า “ดุลยพินิจ” ในเรื่องการทำเสียงดังในมุมมองของผมแล้ว ไม่ได้หมายถึงดุลยพินิจของหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงดุลยพินิจของผู้อยู่อาศัยในชุมชนด้วย การจะร้องเรียน เรียกร้องสิทธิ ก็ควรดูความเหมาะสมด้วยเหมือนกัน เพราะหลายกรณีที่คนร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐแล้ว หน่วยงานรัฐก็เลี่ยงไม่ได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอน สรุปก็คือ คนที่ควรมีดุลยพินิจก่อนเป็นอันดับแรก ก็คือคนร้องเรียน

ยิ่งเป็นคนคอนโดฯ ยิ่งควรปรึกษาหารือกัน เพราะไม่ได้อยู่เพียงลำพังห้องเดียว แต่อยู่อาศัยร่วม คนอื่นได้ยินหรือไม่ มีใครที่ได้รับผลกระทบบ้าง หลายคนช่วยกันคิด อาจจะช่วยกันให้ความคิดเห็นได้ว่า อันนี้ควรแจ้ง อันนี้ไม่เหมาะสมที่จะแจ้ง มีหลายเสียงก็ช่วยดึงรั้งสติกันไว้ได้บ้าง

เสียงนั้นมีมาแต่เก่าก่อน

กิจกรรมใดที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทำสืบต่อกันมายาวนาน ไม่ขัดต่อหลักมนุษยชน ไม่ขัดต่อหลักสาธารณสุข ไม่ขัดต่อหลักสุขอนามัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนนั้นๆ เกิดขึ้นมาก่อนอย่างยาวนาน คอนโดฯ มาทีหลัง คนคอนโดฯ ก็ควรยอมรับในพื้นที่แวดล้อมเหล่านี้ เพราะตั้งแต่วันที่คุณเลือกซื้อคอนโดฯ คุณย่อมต้องทราบอยู่แล้วว่า พื้นที่รอบคอนโดฯ มีอะไรบ้าง การที่คุณตัดสินใจซื้อแล้ว เท่ากับว่า คุณยอมรับในสิ่งแวดล้อมรอบด้านในระดับหนึ่ง

แม้กระทั่งเสียงออดของโรงเรียน เสียงเรียกนักเรียนเข้าแถวตอนเช้าของโรงเรียน ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่คอนโดฯ หลายแห่งจะเกิดขึ้น ซึ่งก่อนหน้าจะเกิดเรื่องร้องเรียนวัด ก็เคยมีกรณีร้องเรียนโรงเรียน คนคอนโดฯ บางคนหลงลืม พอมาอยู่อาศัย ได้ยิน ก็เกิดความหงุดหงิดใจ แจ้งร้องเรียนไปยังโรงเรียน ร้องเรียนไปยังเขต

ตอนคอนโดฯ ก่อสร้างก็สร้างเสียงรบกวนเช่นกัน

ประเด็นหนึ่งที่น่าคนคอนโดฯ อาจจะหลงลืม นอกจากเขามาก่อน เรามาทีหลังแล้ว ในระหว่างที่ก่อสร้างคอนโดฯ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลา 1-2 ปี ก็ได้สร้างเสียงรบกวนชาวบ้านและคนในชุมชนนั้นๆ เป็นอย่างมากเหมือนกัน และไม่เพียงแต่เรื่องเสียงเท่านั้น ที่คนชุมชนโมเดิร์นอย่างคอนโดฯ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง ยังมีเรื่อง แสง แดด ลม ทัศนียภาพ ที่อาคารสูงๆ ได้เบียดเบียนจากคนในชุมชนดั่งเดิมไป ทั้งบังแดด บังลม บังความงดงามของท้องฟ้าโปร่งที่เคยมอง วันนี้มองเห็นแต่ตึกไปหมดแล้ว คนคอนโดฯ ต้องไม่ลืม

เสียงรบกวนแบบใดที่ต้องร้องเรียน

อย่างไรก็ตาม ภายใต้เรื่องเสียงที่เราพูดถึง ก็มีเสียงหลายแบบที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องร้องเรียน เช่น เด็กแว๊นนัดกันขี่มอเตอร์ไซด์แข่งส่งเสียงก่อกวนชาวบ้านและชุมชนรอบข้าง หรือเสียงจากการจัดงานรื่นเริงที่ดังเกินเหตุ หรือเกินเวลาตามที่กำหนด (เสียงงานรื่นเริงทั้งจากพื้นที่บริเวณวัดหรือโรงเรียน ผู้จัดงานก็ต้องทำตามกฎระเบียบ ไม่รบกวนผู้อื่นด้วยเช่นกัน) เสียงดังจากงานก่อสร้างเกินเวลา ฯลฯ

ในการอยู่อาศัยร่วมกัน ทั้งภายในคอนโดมิเนียมเอง สังคมรอบข้าง ไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่ ผมว่าเราต้องเคารพซึ่งกันและกัน และต้องใช้ดุลยพินิจในการเรียกร้องสิทธิอย่างเหมาะสม

ตอนนี้เรามีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นจำนวนมาก ในอนาคตก็จะมีมากขึ้นไปอีก คอนโดฯ ได้เข้าไปเปลี่ยนวิถีของคนในชุมชนหลายแห่ง คนชุมชนดั่งเดิมต้องปรับตัว คนคอนโดฯ ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหม่ที่เข้าไปแทรกในสังคมนั้นๆ ก็ต้องเรียนรู้พื้นที่รอบข้างเพื่อจะปรับตัวรับกับสิ่งแวดล้อมที่มีด้วยเช่นกัน

หวังว่าบทความครั้งหน้า ผมคงจะได้เขียนเรื่องทำเลต่างๆ จริงๆ คงไม่ได้มีประเด็นร้อนให้คันไม้คันมือต้องเขียนเช่นนี้อีก สวัสดี FC โลเคชั่น อินไซด์ทุกคนครับ

#คอนโดพระราม3 #คอนโดร้องตีระฆัง #วัดไทร #คอนโดหรูหนวกหูเสียงระฆังวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *